CÁC FILE CATALOG

Các file catalog các bạn có thể ấn xem trực tiếp hoặc tải về máy !

3. [ENG] Catalogue Midra_compressed

1. Catalog về phần gia công cơ khí.pdf

2. Catalogue_midra_final_guikhach.pdf

4.Catalog ống khớp nối Midra.pdf