ỐNG KIM LOẠI

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp, sản xuất, gia công, lắp đặt.

KHỚP NỐI CÁC LOẠI

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp khớp nối các loại phục vụ quý khách hàng.

NHÔM ĐỊNH HÌNH & PHỤ KIỆN

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp các loại nhôm.

THANH TRUYỀN, CON LĂN

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp các loại thanh truyền con lăn.

.

VẬT TƯ PHÒNG SẠCH

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp các loại vật tư phòng sạch.

.

VẬT TƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Midra Việt Nam chuyên cung cấp các loại vật tư bảo hộ lao động.

.