TẦM NHÌN

MIDRA xác định phát triển thành top 5 tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam, thông qua việc cung ứng những giải pháp và dịch vụ công nghiệp hiện đại, hiệu quả, dựa trên tri thức; từ đó hòa nhập và góp phần đưa Việt Nam cất cánh trở thành một quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới vào 2045

SỨ MỆNH MIDRA

Midra có sứ mệnh góp sức đưa Việt Nam cất cánh trở thành một quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới vào 2045