NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

1. Chúng ta cung cấp các thiết bị, máy móc, giải pháp và dịch vụ công nghiệp cho các nhà máy sản xuất  với chi phí hợp lý, thời gian giao hàng nhanh và chính xác, quy trình chuyên nghiệp cùng thái độ vui vẻ và đáng tin cậy.

2. Chúng ta NGHIÊN CỨU KỸ NHU CẦU của khách hàng và tìm kiếm những giải pháp để đáp ứng nhu cầu đó bằng thái độ chuyên nghiệp, tinh thần ham học hỏi và đặc biệt là sự chân thành.

3. Cho dù sản phẩm và dịch vụ này đến từ nội bộ hay bên ngoài thì cũng đều được cộng thêm giá trị, đó là tri thức, sự vui vẻ hài hòa và cảm giác yên tâm khi hợp tác

LÝ DO LỰA CHỌN MIDRA

1. Các nhà máy sản xuất nước ngoài lựa chọn chúng ta dựa trên hiệu quả công việc, tức chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng, quy trình chuyên nghiệp

2. Họ lựa chọn chúng ta vì sự thuận tiện trong quá trình giao dịch bởi chúng ta thường xuyên tương tác và hiện diện bên cạnh họ

3. Họ lựa chọn chúng ta đặc biệt còn vì thái độ của chúng ta rất chuyên nghiệp, chân thành và đam mê sự hoàn thiện

4 Họ còn lựa chọn chúng ta vì chúng ta mang lại cho họ tri thức, sự hiểu biết về sản phẩm và lĩnh vực đang hợp tác

GIÁ TRỊ CỐT LÕI MÀ MIDRA ĐANG XÂY DỰNG

1. Luôn luôn đáng tin cậy

2. Hài hòa

3. Liên tục tiến lên thông qua ý thức tự phát triển bản thân của mỗi thành viên.

4. Sáng tạo và liên tục cải tiến

5. Chuyên nghiệp

6. Thái độ tích cực và tinh thần hỗ trợ

7. Tinh thần tự hào dân tộc

8. Ghi nhận sự cống hiến

9. Cam kết

10. Vui vẻ

11. Chăm chỉ

12. Biết ơn