1

Kết cấu của ống dẫn dầu dây thủy lực mà Midra có

Kết cấu của ống dẫn dầu thủy lực (Midra) gồm 3 phần:

  • Cút nối phía bên trái.
  • Cút nối phía bên phải
  • Ống cao su dẫn dầu ở giữa