1

Hướng dẫn cách lắp đặt dây thủy lực

Hướng dẫn cách lắp đặt dây thủy lực chính xác

Sau quá trình cung cấp và thi công đặt hệ thống dây thủy lực và đường ống thủy lực cứng tại các nhà máy, chúng tôi nhận thấy nhiều những lỗi sai thường gặp trong quá trình lắp đặt và sử dụng,  dẫn đến tuổi thọ dây không cao và không an toàn cho người sử dụng và máy móc. Chúng tôi xin phép được chia sẻ lại các hông tin này tới các quý nhà máy.

Hình ảnh màu đỏ là lắp sai, màu xanh là lắp đúng.