1

Cách chọn lựa ống dẫn dầu thủy lực

Cách chọn lựa ống dẫn dầu thủy lực

♦ Kiểm tra xem chiều dài ống là bao nhiêu?
♦ Kiểm tra xem kiểu cút kết nối ở hai đầu ống là loại gì?
♦ Đo kích thước ren của các đầu cút kết nối ở hai đầu.