1

Tag Archives: viết hoá đơn như thế nào

TÊN HÀNG HOÁ ĐƯỢC VIẾT TRÊN HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ NHƯ THẾ NÀO?

Cơ sở pháp lý: – Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ -Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP […]