1

Tag Archives: Súng khí Midra

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ 2 LOẠI SÚNG KHÍ CEJN VÀ SÚNG KHÍ GIÁ RẺ

1/ BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ 2 LOẠI SÚNG KHÍ CEJN VÀ SÚNG KHÍ GIÁ RẺ STT Chi phí SỬ DỤNG SÚNG KHÍ GIÁ RẺ SỬ DỤNG SÚNG KHÍ CEJN THỤY ĐIỂN 1 CHI PHÍ THAY MỚI BAN ĐẦU 200.000 VND 480.000 VND 2 CHI PHÍ NHÂN CÔNG THAY LẮP ( DỰ KIẾN 100K/ LẦN […]