1

Tag Archives: Quốc khánh

Thông báo nghỉ lễ 02-9-2023

Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường Ba Đình, đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thế giới, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, hàng […]