1

Sản phẩm siêu Hót hiện nay của Midra Việt Nam (ống inox 201)

90000

Ống inox 201 với các thông số: đường kính 27,2mm, bề dày 0,8mm, chiều dài 4m