1

Hướng dẫn các bước lắp đặt ống inox 201

Bước 1: Chuẩn bị các thành phần cần thiết

Bước 2: Xác định kích thước và hình dạng của giá kệ bàn thao tác cần lắp ráp.

Bước 3: Lắp ráp các ống inox và khớp nối để tạo thành khung kệ.

Bước 4: Kiểm tra kết cấu của giá kệ bàn thao tác đã lắp ráp

Bước 5: Sơn hoặc mạ một lớp bảo vệ trên bề mặt của ống inox.