1

Eto thủy lực

Chức năng:

  • Lực kẹp max: 5000
  • Cấp độ mở: 0 ~
  • Dung sai độ song song: 0.01/100mm.
  • Dung sai độ vuông góc: 0.02/50mm.
  • Vật liệu gang FCD60JIS; 45 HRC. Thao tác đơn giản, nhẹ nhàng, lực kẹp chặt.
Danh mục: