1

Máy quấn và cột dây điện

Chức năng:

  • Điều khiển được nhiệt độ.
  • Dải nhiệt độ: 0 ~ 250°C.
  • Điện áp: 220V – 50/60Hz.
  • Độ chính xác: ± 2°C.
  • Có hiển thị nhiệt độ.
  • Kích thước khu vực gia nhiệt max: 250mm x 255mm.
  • Độ chính xác (giây): ± 01.
  • Công suất tối đa: 3,6
Danh mục: