1

Bộ nguồn thủy lực

Chức năng:

  • Thiết kế đồng bộ, tích hợp hệ thống bơm dầu, thùng dầu và các cụm van nguồn.
  • Có thể điều chỉnh được áp suất và lưu lượng.
  • Có chức năng hiển thị áp suất nguồn và mức dầu trong bình.
  • Có chức năng lọc dầu xả về thùng.
Danh mục: