THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO JIG Ô TÔ

Quy trình thiêt kế & chế tạo:

 1. Dữ liệu đầu vào: Nhận yêu cầu, bản vẽ sản phẩm từ khách hàng
 2. Dòng chảy sản phẩm: Phân tích đường đi của các part (từ những part đơn lẻ đến sản phẩm cuối cùng); chỉ định phương án chế tạo từng part và từng cụm, thống kê chi tiết số lượng đường hàn, điểm hàn, chiều dài đường hàn
 3. Quy trình hàn: Phân tích đường đi của các part hàn, chỉ định phương án hàn từng cụm, tính toán số lượng jig cần thiết để có thể hàn ra sản phẩm
 4. Trình tự hàn: Phân tích chi tiết từng đường hàn, tính toán tổ hợp các cụm jig nhỏ trên 1 bộ jig lớn, đường đi của các part hàn, chỉ định thứ tự của từng đường hàn, tốc dộ hàn,…
 5. Kiểm tra va chạm: Phân tích va chạm và khả năng hàn hết được các đường hàn trên sản phẩm khi chưa có jig để xác nhận tính khả thi trước khi thiết kế jig
 6. Cấu hình gá kẹp: đưa ra vị trí gá kẹp sản phẩm để căn cứ vào đó có thể thiết kế chi tiết đồ gá hàn, đồ gá kiểm
 7. Phân tích nhiệt: Sử dụng phần mềm Ansys để phân tích nhiệt và tính toán biến dạng hàn khi đã có vị trí kẹp, đưa ra các phương án khắc phục biến dạng hàn khi đã có vị trí kẹp
 8. Thiết kế: Từ các Spec, Welding sequence đã đưa ra ở trên để đưa ra được thiết kế jig phù hợp
 9. Mô phỏng: Kiểm tra va chạm và khả năng hàn hết được các đường hàn của sản phẩm khi đặt trên jig
 10. Chế tạo: Gia công jig theo yêu cầu thiết kế đảm bảo tiến độ
 11. Kiểm tra jig sau chế tạo: Kiểm tra độ chính xác của jig sau gia công, lắp ghép
 12. Trình tự thao tác cho người dùng: Lập trình tự các bước thao tác của người công nhân khi sản xuất
 13. Chỉnh sửa jig: Thay đổi kết cấu jig, bước hàn, thông số hàn: góc hàn, cường độ dòng điện… cho phù hợp thực tế sản xuất